UPCOMING
NOW
RECENT 

2020.03.14~04.12

2019.10.16~10.21

島嶼花_李政勳個展
Island, Flowers, Period_Li Cheng Hsun solo exhibition

地址:南畫廊/臺北市敦化南路一段200號3樓
Place: NAN Gallery/ 3F-7, No.200, Sec.1, Dunhua S. Rd., Da'an Dist., Taipei, Taiwan
2019台北藝術博覽會新人特區L-01
2019 Art Taipei MIT L-01
地址:展覽大樓(世貿一館) Hall 1/臺北市信義路五段五號 
Place: TWTC Hall 1/ No.5, Sec. 5, Xinyi Rd.,
Xinyi Dist., Taipei City