UPCOMING
NOW
RECENT 

2019.10.16~10.21

2019.03.08~04.28

2019台北藝術博覽會新人特區L-01
2019 Art Taipei MIT L-01
地址:展覽大樓(世貿一館) Hall 1/臺北市信義路五段五號 
Place: TWTC Hall 1/ No.5, Sec. 5, Xinyi Rd.,
Xinyi Dist., Taipei City
神聖的儀式
Divine Ritual
Place:人文遠雄博物館 Farglory Museums
新北市汐止區新台五路一段97號4樓
4F.,No.97,Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi District, New Taipei, Taiwan.